Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [3]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Побережець О.С., директор ІРМЦ відділу освіти, молоді та ... Четвер, 13.12.2018, 16:51
Вітаю Вас Гість | RSS
 
 Каталог статей
Головна » Статті » Мої статті

Трансформування нових форм роботи креативної освіти у практичну діяльність педагогічних працівників.

УДК 001.92                                                          

 

Трансформування нових форм роботи  креативної освіти у практичну діяльність педагогічних працівників.

                Смоліна Оксана Сергіївна,

                завідувач районного методичного

                кабінету

                Кіровоградської районної

                державної адміністрації

                Кіровоградської області

 

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена необхідністю появи нових інноваційних методів та форм роботи для розвитку креативної освіти. Застосування інноваційних методів та форм методичної роботи сприяє розвитку творчої особистості, підвищенню кваліфікаційного рівня педагогів та ефективності навчально-виховного процесу.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання.

 

The relevance of the material presented in the article, due to the need of new innovative methods and forms of methodical work improves the development of creative personality, increasing of teacher’s qualifying level and efficiency of educational process.

Key words: innovative activity, informatively-communication technologies, distance learning.

 

 

 

Провідним мотивом для здійснення у загальноосвітніх навчальних закладах інноваційної діяльності є підвищення  результативності  навчально-виховного процесу. 

На сучасному етапі суспільного розвитку освіта постає однією з найважливіших сфер людської діяльності, тісно пов’язаною з усіма іншими царинами суспільного життя. Здатність системи  освіти  задовольняти  потреби особистості і суспільства у високоякісних освітніх послугах визначає перспективи економічного і духовного поступу країни.

Одним  із завдань освітньої політики держави є формування якісно нової системи освіти [2]. Зокрема, про це йдеться у Національній доктрині розвитку освіти та Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.  Закономірною і обов’язковою умовою успішної реалізації цього завдання є забезпечення випереджального розвитку загальної середньої освіти, головною ознакою якої стає інноваційність.  Інноваційність  в  освітній  сфері  є принципово важливою відповіддю на виклики сучасності, передбачає гнучкість системи освіти, її відкритість до нового (як  у технологічному,  так  і  в світоглядному аспектах), конкурентоспроможність.

Впровадження інновацій в освіту є і необхідністю, і вимогою, і завданням, і об’єктивною реальністю.

Найбільш суттєву інформацію про досягнення сучасної науки та педагогічної практики вчителі отримують на методичних заходах, із професійних і фахових видань. 

Факторами, які перешкоджають інноваційній діяльності, є: недостатнє матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення закладів, велике перевантаження на роботі. 

Однак, слід зазначити, що працівники районного методичного кабінету відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації власним прикладом заохочують педагогів до впровадження інноваційної діяльності в навчальних закладах району.

Варто зауважити, що кадровий потенціал методичного кабінету високий. У районному методичному кабінеті працює 10 працівників: 1 – завідувач РМК; 9 –  методисти вищої кваліфікаційної категорії, 1 – завідувач РПМПК (спеціаліст, кандидат педагогічних наук).

Управління ростом підвищення кваліфікації методистів здійснюється через курси,  стажування, інформаційно-методичні наради, навчання у Школі методиста.

Працюючи у Школі методиста над проблемою «Забезпечення високого рівня якості освіти через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності методистів та раціональне використання традиційних і новітніх  педагогічних технологій», методисти пройшли он-лайн анкетування, вивчили та опрацювали питання складання он-лайн опитування, створення форм, календарів, викладення новин на сайт (всі методисти мають nickname для викладення новин, документів, файлів тощо на сайти відділу освіти, районного методичного кабінету). Працівниками РМК постійно здійснюється висвітлення напрямків методичної та організаційної роботи.

Науково-методичний супровід діяльності педагогічних працівників методисти здійснюють через персональні сайти та блоги.

Завідувач РМК О.Смоліна  та методисти Н.Пархомчук, Н.Погрібна, І.Кожухар, Н.Патинок, Л.Грузіна пройшли навчання та отримали сертифікати з курсу «Основи інтернету».

Всі методисти зареєстровані у Facebook (створено групу) за дорученням завідувача РМК О.Смоліної для отримання першочергової інформації (підписка на сторінці управління освіти і науки облдержадміністрації) та найактуальніших новин з мережі Інтернет.

Методисти застосовують такі форми науково-методичного супроводу інновацій: науково-методичні та інтернет-конференції, інтернет-семінари, науково-практичні семінари, проекти професійного розвитку, консультації, творчі групи, узагальнення та презентація досвіду у виданнях методичного кабінету, конкурси фахової майстерності; віртуальні лабораторії, авторські творчі майстерні, майстер-класи, дистанційне навчання, заповнення форм, таблиць, спільних презентацій в мережі Інтернет, висвітлення досвіду на блогах, сайтах методистів, РМК, участь у виставках.

Одночасно, стимулюванням та підтвердженням участі у методичних заходах районного рівня є сертифікати відділу освіти КРДА.

Обговорення проектів нормативних документів, підготовка до серпневих конференцій відбувається на сайтах відділу освіти (http://osvita-krda.at.ua), РМК (http://metodic.at.ua), блогах та сайтах методистів (http://metodic.at.ua/index/blogi/0-35).

РМК працює над науково-методичною проблемою «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом  впровадження інноваційних технологій».

Планування й організація методичної роботи в районі здійснюється на підставі проблемно-цільового аналізу, а також он-лайн-діагностики рівня професійної майстерності та фахової компетентності педагогічних працівників, їхніх потреб.

Реалізовуючи Програму розвитку методичної служби відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації на 2012-2017 роки,  у 2014/2015 н.р. районним методичним кабінетом створено алгоритм здійснення, структуру інноваційної діяльності району  та банк даних інноваційної діяльності ДНЗ. Розроблено технологічні карти підготовки до організації, а також проведення інтернет-конференцій й методичних фестивалів. Карту інноваційної діяльності навчальних закладів району та  банк даних інноваційної діяльності ЗНЗ поновлено.

Матеріали щодо науково-методичного супроводу інноваційної діяльності розміщено на сайті завідувача РМК О.Смоліної, сторінка «Інноваційна діяльність»  (http://zavrmksm.ucoz.ru/index/innovacijna_dijalnist/0-7).

Використання веб-квестів є надзвичайно ефективною формою роботи з педагогами [1]. З метою впровадження інноваційних засобів в  навчально-виховний процес, зацікавленості учнів і  викладачів, розвитку їх компетенцій, реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації методичним кабінетом запроваджено проведення веб-квестів.

Так, в рамках проведення педагогічного практикуму з проблеми «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку методичного кабінету» 18 березня 2014 року (обласний постійно діючий семінар для завідуючих (директорів) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) з проблеми «Науково-методичне забезпечення процесу підготовки педагогів до творчої діяльності як засобу підвищення якості освіти в регіоні» на базі комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського, комунального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» було проведено  веб-квест для учасників семінару, який мав на меті розкрити проблему «Інноваційні підходи до створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагога» (О. Смоліна, завідувач РМК та І.Кожухар, методист РМК). Плідною є співпраця із зазначеного питання з О.Половенко, завідувачем обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб.

 Підсумком роботи веб-квесту стали презентації 5 робочих груп із запропонованих питань (https://sites.google.com/site/innovacijnipidhodivrobotirmk/home).

Через систему навчання керівників навчальних закладів, членів методичного активу працівники районного методичного кабінету прагнуть впливати на поліпшення внутрішньошкільної методичної роботи.

В рамках постійно діючого семінару для керівників шкіл у 2014/2015 навчальному році було проведено веб-квест «Формування та розвиток управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу» (http://zavrmksm.ucoz.ru/news/pds_kerivnikiv_znz/2014-09-23-6).

Керівники ЗНЗ попередньо опрацювали матеріали, які були розміщені на сайті О. Смоліної, завідувача районним методичним кабінетом (http://zavrmksm.ucoz.ru/) та надіслали тест, анкету керівника ЗНЗ для узагальнення.

З метою якісної організації та планування роботи методичної служби району здійснюється методистами моніторинг дослідження ефективності змін у професійному рості педагогів, відслідковування різних напрямків роботи педагогічних колективів навчальних закладів.

Так, керівники навчальних закладів пройшли он-лайн опитування «Анкета керівника ЗНЗ, ДНЗ»,  «Оцінка якості методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів Кіровоградського району за 2014/2015 н.р.». Заступники директора з навчально-виховної роботи заповнили он-лайн таблиці (блог завідувача РМК) «Для заступників директорів з НВР», «Реалізація Держстандарту базової та загальної середньої освіти» . (http://zavkrda1.blogspot.com/p/blog-page_69.html).

         У поточному навчальному році було організовано та проведено 3 засідання районної Школи кадрового резерву на базі районного методичного кабінету (керівник – Л.Грузіна). Школа продовжила роботу над проблемою: «Основи управління навчальним закладом».  На засіданнях були опрацьовані теми: «Освітній менеджмент в діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу», «Планування роботи школи» та «Особливості ведення документації загальноосвітнього навчального закладу: організація навчально-виховного процесу, трудове законодавство, службове листування». Матеріали засідань та результати виконання домашніх завдань слухачами даного методичного формування висвітлювалися керівником Школи на персональному сайті в розділі «Кадрова робота. Школа кадрового резерву» протягом навчального року (http://sajt-metodista-gruzinoji-l-o.webnode.ru/kadrova-robota/shkola-kadrovogo-rezervu/).

З 2014/2015 навчального року працює районна Школа формування лідерів (керівник: завідувач РМК О.Смоліна) над проблемою «Основні аспекти управління школою в умовах модернізації освіти». Учасники склали карту мислення (1 слайд) з підготовки до однієї з нетрадиційних форм методичної роботи з педагогами (семінар-тренінг, методичний ринг, педагогічна рада, ділова гра тощо) та розмістили у спільній презентації на сторінці «Школа формування лідерів» на сайті завідувача РМК (http://zavrmksm.ucoz.ru/index/shkola_formuvannja_lideriv/0-31).

Другий рік працює авторська Школа  заступника директора з навчально-виховної роботи Веселівської ЗШ І-ІІІ ступенів В. Мартиненко над проблемою  «Пошуки оптимальної моделі методичної роботи з педагогічними кадрами».

Слухачі Школи заповнювали он-лайн анкету, працювали в групах та створили  власну діагностичну картку школи, а також створили спільну презентацію «Пошуки оптимальної моделі методичної роботи з педагогічними кадрами» на сторінці «Авторська Школа ЗДНВР» персонального сайту завідувача РМК (http://zavrmksm.ucoz.ru/index/avtorska_shkola_zdnvr/0-29).

РМК постійно здійснює роботу щодо залучення освітян до участі в різних формах методичної роботи, представницьких заходах як на районному, так і на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

З метою популяризації та поширення педагогічного досвіду педагогічних працівників, інтерактивного обговорення в мережі Інтернет певних питань методичним кабінетом проводяться інтернет-конференції.

Матеріали районних Інтернет-конференцій з проблеми  «Особливості організації роботи з обдарованими учнями» (http://metodikrob.blogspot.com), «Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання як умова підвищення якості сучасної філологічної освіти» (http://filologkrda.blogspot.com) узагальнено та  схвалено  на засіданнях науково-методичної ради РМК.

У січні 2015 року відбувся форум «Впровадження мовного портфоліо в практику викладання іноземної мови» (керівник РМО вчителів іноземних мов         О. Смоліна) за посиланням (https://sites.google.com/site/dnzkrda/) (сайт РМО вчителів іноземних мов). Матеріали також розміщено на блозі завідувача РМК О. Смоліної (http://zavkrda1.blogspot.com/p/blog-page_22.html).

Значна увага  приділяється питанню застосування учителями інноваційних педагогічних технологій  на уроках природничо-математичного циклу. Над цією проблемою  третій рік працює педагогічна студія вчителів математики «Джерело» (керівник В.Лучанова). Своїми напрацюваннями члени педагогічної студії ділились з колегами на засіданні РМО, підготували методичні рекомендації.

Для вчителів з досвідом роботи від 1 до 3 років працювала віртуальна творча лабораторія для вчителів фізики, математики та інформатики (http://metodic.at.ua/forum), яка мала на меті сприяти росту професійної майстерності учителів. З цією метою консультанти з числа досвідчених вчителів району викладали інформацію, яка складалася з теоретичної, практичної частин та домашнього завдання. Між членами віртуальної групи та консультантами постійно здійснювався зворотній зв’язок, який забезпечував контроль, координацію опрацювання ними матеріалу та виконання практичних  завдань.

В рамках постійно діючого семінару вихователів ДНЗ та дошкільних підрозділів НВК району проведено семінар у формі методичного квесту з теми «Мовленнєві заняття в системі дошкільної освіти».

         Метою та завданням квесту було виявити наявність електронних скриньок у педагогічних працівників, навчити вихователів користуватися електронною поштою, оперативно реагувати на зміну завдань, підвищувати професійну компетентність вихователів за напрямком «Роль мовленнєвих занять в системі дошкільної освіти».

Дуже ефективною формою роботи у 2014/2015 навчальному році став майстер-клас вчителя Первозванівської ЗШ І-ІІІ ст. О.Курлової з проблеми «ІТ-контент сучасного уроку», який працював за очно-дистанційною формою. Слухачами майстер класу були педагоги Кіровоградського району та методисти РМК.

Метою майстер-класу було впровадження в педагогічну діяльність вчителів району ІТ-контенту сучасного уроку як засобу організації та забезпечення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці; розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного забезпечення SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті.

Педагоги ознайомились з теоретичними та практичними засадами використання програмного засобу SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті; шляхами створення інтерактивних мультимедійних презентацій за допомогою веб-сервісу Prezi; сервісом створення інтерактивних публікацій в Інтернеті Calaméo.

Даний майстер-клас сприяв підвищенню рівня впровадження інформаційно-комунікативних технологій, модернізації навчально-методичного та технологічного супроводу уроків, популяризації та поширенню педагогічного досвіду.

 Результатом навчання на заняттях майстер-класу стало те, що К.Братко, вчитель української мови і літератури Високобайрацького НВК, отримала сертифікат призера ХІ Всеукраїнського конкурсу Microsoft «Учитель-новатор» та відвідала Форум зазначеного конкурсу в м.Київ.

Також призерами ХІ Всеукраїнського конкурсу Microsoft «Учитель-новатор» у 2015 році стали учителі району: О.Курлова, вчитель математики Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів; Ю.Сергієнко, вчитель української мови та літератури Іванівського НВК; Я.Компаніченко, вчитель англійської мови Созонівського НВК, які здобули сертифікати золотого рівня!

З результатами роботи майстер-класу можна ознайомитись на блозі О.Курлової «ІТ-контент сучасного уроку» (http://kurlovamasterklas.blogspot.com).

Для використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та  підвищення професійних компетентностей педагогів району у лютому 2015 року методист РМК Погрібна Н.В. створила дистанційний курс «Інтернет-можливості у роботі організатора виховного процесу (Google сервіси)» (https://sites.google.com/site/dkinternetmozlivostiuroboti/).

         З метою популяризації кращого досвіду та інноваційних механізмів організації навчально-виховного процесу, трансформування нових педагогічних ідей, інноваційних технологій в практику роботи освітян району у травні 2015 року проведено районний конкурс «Візитка навчального закладу». Кожен навчальний заклад розмістив брошуру на власному сайті та слайд-презентацію (1 слайд від закладу) на сторінці сайту районного методичного кабінету «Візитка навчального закладу» у спільній презентації (http://metodic.at.ua/index/konkurs_quot_vizitka_quot/0-50).  

Отже, активне використання у роботі методистів та педагогів інформаційно-комунікаційних технологій, Інтернет-джерел дає можливість вміло та доцільно поєднувати впровадження традиційних та інноваційних форм у їх практичну діяльність.

 

 

 

 

 

Література:

 

Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі. Електронний ресурс: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_ technology/30113/
Конвенція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: [Електронний ресурс]  –  http://undip.org.ua/photo/koncepciya_innovaciynogo_rozvytku_ZNZ.pdf
Національна доктрина розвитку освіти.  –  [Електронний  ресурс]  –

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021. –

[Електронний ресурс] –  http://www.mon.gov.ua/images/ iles/news/12/05/4455.pdf.

Половенко О.В. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів району в умовах модернізації освітнього простору. Кіровоград. КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014 – 44 ст.

 

Категорія: Мої статті | Додав: smolina (10.05.2016)
Переглядів: 73 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2018