Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [3]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Побережець О.С., директор ІРМЦ відділу освіти, молоді та ... Середа, 26.09.2018, 13:50
Вітаю Вас Гість | RSS
 
 Каталог статей
Головна » Статті » Мої статті

Медіаграмотність як складова інформаційної культури методиста

Побережець Оксана Сергіївна,

директор інформаційно-ресурсного

методичного центру відділу освіти,

молоді та спорту

Кіровоградської районної

державної адміністрації

Кіровоградської області

 

Медіаграмотність як складова інформаційної культури методиста

На сучасному етапі суспільного розвитку освіта постає однією з найважливіших сфер людської діяльності, тісно пов’язаною з усіма іншими царинами суспільного життя. Здатність системи  освіти  задовольняти  потреби особистості і суспільства у високоякісних освітніх послугах визначає перспективи економічного і духовного поступу країни.

Одним  із завдань освітньої політики держави є формування якісно нової системи освіти [3]. Зокрема, про це йдеться у Національній доктрині розвитку освіти та Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.  Закономірною і обов’язковою умовою успішної реалізації цього завдання є забезпечення випереджального розвитку загальної середньої освіти, головною ознакою якої стає інноваційність.  Інноваційність  в  освітній  сфері  є принципово важливою відповіддю на виклики сучасності, передбачає гнучкість системи освіти, її відкритість до нового (як  у технологічному,  так  і  в світоглядному аспектах), конкурентоспроможність.

Людство постійно розвивається. До того ж темп змін невпинно пришвидшується. І для людини, і для країни стає дедалі важливіше вміти реагувати на ці зміни. Нашу добу не даремно називають інформаційною. Сучасна людина для успішної життєдіяльності не може бути осторонь інформаційних потоків. Але головна складність нині не в тому, щоб отримати певну інформацію, а в тому, щоб визначити, яка інформація потрібна.

Згідно з «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні», що була погоджена постановою президії Національної академії педагогічних наук України в травні 2010 року, медіаосвіта — частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною системою мас-медіа, як традиційними (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітніми (комп’ютерне опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа, з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Під медіаграмотністю розуміють рівень медіакультури, який стосується вміння користуватися інформаційно- комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують.

Медіаосвіта сприяє збагаченню людей різним культурним досвідом за допомогою споживання медіаповідомлень усіх типів (друкованого слова, зобра- жень, аудіо та рухомих зображень). У країнах, що застосовують новітні технології, медіаосвіта допомагає громадянам представляти їхні культури та традиції.

За висновками Віденської конференції ЮНЕСКО, медіаосвіта пов’язана з вивченням усіх медіакомунікацій та охоплює друковане слово, графіку, звук й рухомі зображення, що доставляються за допомогою будь-яких технологій. Медіаосвіта дає людям змогу зрозуміти способи роботи мас-медіа, застосовувані в суспільстві, та опанувати навички з використання цих медіа у спілкуванні з іншими. Медіаосвіта має надавати знання щодо того, як: 1) аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти; 2) визначати джерела медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні, культурні інтереси й контекст; 3) інтерпретувати медіатексти й цінності, що несуть в собі медіа; 4) добирати відповідні медіа для створення та розповсюдження власних медіатекстів і залучення зацікавленої в них аудиторії; 5) уможливлювати вільний доступ до медіа для споживання та виробництва власної медіапродукції. Більшість західних дослідників погоджуються з думкою, що медіа не завжди відповідно репрезентують навколишній світ, і для людини вкрай важливо зберігати свою автономію щодо мас-медіа. Головне у цьому погляді, безперечно, не роль медіа (відбиття чи репрезентації того, що відбувається в дійсності), а активне ставлення людини до пізнання медіа. Останні тут виступають самостійним утворенням, щодо якого важливо зберігати самостійність і сприймати його критично [1].

Найбільш суттєву інформацію про досягнення сучасної науки та педагогічної практики методисти, педагоги отримують на методичних заходах, із професійних і фахових видань, Інтернет-ресурсів. 

Слід зазначити, що працівники інформаційно-ресурсного методичного центру (ІРМЦ) відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації власним прикладом заохочують педагогів до впровадження інноваційної діяльності, медіаосвіти та медіа грамотності в навчальних закладах району, постійно підвищують власний професійний рівень через участь у вебінарах, навчання на дистанційних курсах, інформацію з мережі Інтернет.

Управління ростом підвищення кваліфікації методистів здійснюється через курси,  стажування, інформаційно-методичні наради, навчання у Школі методиста (2013-2015 рр.).

Працюючи у Школі методиста над проблемою «Забезпечення високого рівня якості освіти через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності методистів та раціональне використання традиційних і новітніх  педагогічних технологій», методисти пройшли он-лайн анкетування, вивчили та опрацювали питання складання он-лайн опитування, створення форм, календарів, викладення новин на сайт (всі методисти мають nickname для викладення новин, документів, файлів, висвітлення напрямків методичної та організаційної роботи тощо на сайти відділу освіти, молоді та спорту, ІРМЦ).

Всі методисти зареєстровані у Facebook (створено групу в жовтні 2014 року) для отримання першочергової інформації (підписка на сторінці управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації) та найактуальніших новин з мережі Інтернет, популяризації досвіду, діяльності Кіровоградського району,  мають персональні сайти та блоги, діють сайти РМО для здійснення науково-методичного та інформаційного супроводу діяльності педагогічних працівників.

Методисти застосовують такі форми науково-методичного та інформаційного супроводу: науково-методичні та інтернет-конференції, інтернет-семінари, науково-практичні семінари, проекти професійного розвитку, консультації, творчі групи, узагальнення та презентація досвіду у виданнях ІРМЦ, конкурси фахової майстерності; віртуальні лабораторії, авторські творчі майстерні, майстер-класи, робота з google-документами.

З 2015/2016 н.р. працює творча група методистів з проблеми «Формування професійної компетентності сучасного педагога в умовах існуючих моделей методичної служби». Методисти опрацювали алгоритм створення хмарного портфоліо: директор О.Побережець, методисти Н.Погрібна та Н.Пархомчук створили власне хмарне портфоліо та оприлюднили їх на власних блогах і сайтах.

Ефективність методичної роботи з педагогічними кадрами у значній мірі залежить від творчого потенціалу районних (міських) методичних служб, від кількісного і особливо якісного складу методичних кадрів, від рівня їх професійної компетентності.

Сьогодні методист виконує ролі викладача, дослідника, вихователя, керівника, соціального педагога, керівника професійної групи, суб'єкта власного професійного розвитку. Методист сьогодні – це не адміністратор, не представник влади в установі, а перш за все фахівець, що допомагає педагогу знайти своє призначення, він – аналітик, діагност, прогнозист, програміст, проектувальник, організатор, координатор, інформатор. Саме тому медіаграмотність спрямована на те, щоб людина була активна та грамотна, така, що має розвинуту здатність сприймати, створювати, аналізувати, оцінювати медіатексти, розуміти соціокультурний і політичний контексти функціонування медіа в сучасному світі, кодові й репрезентативні системи, які ті використовують.

 ІРМЦ постійно здійснює роботу щодо залучення освітян до участі в різних формах методичної роботи, представницьких заходах як на районному, так і на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Через систему навчання керівників навчальних закладів, членів методичного активу працівники інформаційно-ресурсного методичного центру прагнуть впливати на поліпшення внутрішньошкільної методичної роботи.

В рамках постійно діючого семінару для керівників шкіл у 2014/2015 навчальному році було проведено веб-квест «Формування та розвиток управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу» (http://zavrmksm.ucoz.ru/news/pds_kerivnikiv_znz/2014-09-23-6), 28 грудня 2015 року - засідання з теми «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. Технологія «Тайм-менеджмент» (http://zavrmksm.ucoz.ru/index/pds_kerivnikiv_znz/0-25).

У листопаді 2015 року відбувся веб-квест для вчителів зарубіжної літератури з теми «Формування читацьких компетенцій учнів засобами аналізу художнього твору» (http://wkzl1115.blogspot.com).

У грудні 2015 року всі вчителі математики в рамках засідання РМО пройшли  навчання з використання хмарних технологій, в березні 2016 року  опановували хмарні технології вчителі історії.

В рамках постійно діючого семінару вихователів ДНЗ та дошкільних підрозділів НВК району проведено інтернет-семінар у формі методичного квесту з теми «Мовленнєві заняття в системі дошкільної освіти».

         Метою та завданням квесту було виявити наявність електронних скриньок у педагогічних працівників, навчити вихователів користуватися електронною поштою, оперативно реагувати на зміну завдань, підвищувати професійну компетентність вихователів за напрямком «Роль мовленнєвих занять в системі дошкільної освіти».

З 2014/2015 н.р. працює Школа інновацій для навчання педагогів та популяризації досвіду роботи з впровадження хмарних технологій (https://plus.google.com/u/0/communities/111907874340863085799). 

Для використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та  підвищення професійних компетентностей педагогів району у лютому 2015 року методист РМК Погрібна Н.В. створила дистанційний курс «Інтернет-можливості у роботі організатора виховного процесу (Google сервіси)» (https://sites.google.com/site/dkinternetmozlivostiuroboti/).

         З метою популяризації кращого досвіду та інноваційних механізмів організації навчально-виховного процесу, трансформування нових педагогічних ідей, інноваційних технологій в практику роботи освітян району у травні 2015 року проведено районний конкурс «Візитка навчального закладу». Кожен навчальний заклад розмістив брошуру на власному сайті та слайд-презентацію (1 слайд від закладу) на сторінці сайту районного методичного кабінету «Візитка навчального закладу» у спільній презентації (http://metodic.at.ua/index/konkurs_quot_vizitka_quot/0-50). 

На виконання Указу Президента з метою популяризації вивчення англійської мови у листопаді 2015 року створено блог «2016 – Рік англійської мови» (http://2016englishyear.blogspot.com/). 

Здійснення науково-методичного супроводу та висвітлення матеріалів учасників районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2016» здійснювалося через блог «Районний конкурс «Учитель року - 2016» (http://rku2016.blogspot.com/). 

З метою популяризації сучасних видів освітніх Інтернет-технологій, підвищення інформаційно-технологічної компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи з 20 січня по 20 березня 2016 року проведено міжрегіональний методичний веб-квест «Методичні діалоги».

Платформа проведення веб-квесту розміщена на сайті ІРМЦ: http://metoddialog.blogspot.com.

Міжрегіональний методичний веб-квест було проведено спільно з районним методичним кабінетом Маловисківської райдержадміністрації.

Методичний веб-квест дав змогу створити інформаційний простір, де кожен заступник директора зміг самостійно набувати знань, вмінь і навичок та презентувати власні напрацювання на платформі проведення, а також на власних блогах.

Разом з тим, протягом 2015/2016 н.р. проведено Інтернет-семінари:

 • для вчителів зарубіжної літератури з теми «Застосування інтерактивних форм роботи як один із шляхів підвищення ефективності уроку зарубіжної літератури (http://interszl.blogspot.com/p/blog-page_34.html?spref=bl);
 •  для вчителів фізики з теми «Розвиток творчого потенціалу вчителя та учня засобами інноваційних технологій (шляхом використання технологій веб-квесту на уроках та в позаурочній діяльності)» (http://internet-seminar-vchiteliv-fiziki.webnode.ru);
 • для вчителів інформатики з теми «Формування життєвої компетентності учнів шляхом розвитку пізнавальних здібностей на уроках інформатики» (http://rmovik.blogspot.com/);
 • для заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми «Моніторинговий супровід управлінської діяльності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу» (http://zdnvrmonitor.blogspot.com);
 • для вчителів предмета «Основи здоров’я», з теми «Використання міжпредметних зв’язків при викладанні предмету «Основи здоров’я» (http://osnovy-zdorovya-krda.blogspot.com);
 • для вчителів іноземної мови з теми «Шляхи реалізації проектної методики при вивченні іноземної мови» (http://inozemnapro.blogspot.com) та інші.

Отже, активне використання у роботі методистів та педагогів інформаційно-комунікаційних технологій, медіаграмотність працівників методичних служб дає можливість вміло та доцільно поєднувати впровадження традиційних та інноваційних форм у практичну діяльність.

 

 

 

 

 

Використана література:

 

 1. Медіаосвіта та медіа грамотність, Київ Академія української преси Центр вільної преси,  2012 р., 354 ст.
 2. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі. Електронний ресурс: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_ technology/30113/
 3. Конвенція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: [Електронний ресурс]  –  http://undip.org.ua/photo/koncepciya_innovaciynogo_rozvytku_ZNZ.pdf
 4. Національна доктрина розвитку освіти.  –  [Електронний  ресурс]  –

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021. –

[Електронний ресурс] –  http://www.mon.gov.ua/images/ iles/news/12/05/4455.pdf.

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: smolina (10.05.2016)
Переглядів: 667 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2018